Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 31. maj 2017 på
http://arkiv.iva.ku.dk/tutorials/referencer/elektronisk.htm

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
- WWW-dokumenter
- Dele af WWW-dokumenter
- Konferencebidrag
- Tidsskriftartikel
- Avisartikel
- Bidrag til e-konferencer

- Bidrag til nyhedsgrupper
- Cd-rom
- Databaser
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'

 


En række forhold, som er gældende for både fastforms- og elektroniske dokumenter er ikke gentaget her; der henvises til siden om Fastformsdokumenter.

Referering af specielt Internet-dokumenter rejser en række problemer: dokumenterne er ofte dynamiske, de ændrer sig, forsvinder måske, og de bibliografiske elementer kan mangle eller være vanskelige at fastslå.
En reference til et dokument fundet på WWW bør derfor altid indeholde en række oplysninger, som identificerer den version af dokumentet, der anvendes: år/dato for seneste opdatering, "besøgsdato" samt den nøjagtige adresse (URL).
På grund af Nettets dynamiske karakter er det vigtigt helt præcist at angive, hvilken version af dokumentet, der er benyttet. Det gøres ved at anføre den dato, man har besøgt den pågældende side. Hvis man tager et print af dokumentet har man datoen på udskriften.

Der gælder også ved elektroniske dokumenter, at der ikke må findes oplysninger i referencen, som ikke findes i kilden eller i tilhørende dokumentation. Når det drejer sig om HTML-dokumenter kan de bibliografiske elementer tages fra skærmbilledet eller fra dokumentets <HEAD> oplysninger (vis-menuen: kilde). Ofte vil oplysningerne i <HEAD> vedrørende ophav og titel være de mest præcise, især hvis der er tale om en titel indlagt i grafik. Titlen i <HEAD> er den titel man ser i søgemaskinerne og øverst på en udskrift.

Hvis ophavet (forfatter, redaktør, korporation) til et WWW-dokument ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen. Hvis ophav mangler bør man altid overveje, om dokumentet har en kvalitet, der gør det egnet til at dokumentere og understøtte synspunkter! I det hele taget bør man være opmærksom på, at WWW-dokumenter ofte ikke er underkastet en kollegial eller redaktionel kvalitetsvurdering. Man må derfor altid checke forfatterens troværdighed før man tager vedkommendes udsagn for gode varer.

Sidens top

Elementer:

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på  URL

Disse elementer er obligatoriske, hvis de er til stede i dokumentet. Andre elementer, som fx antal afsnit/linier i dokumentet, supplerende titelinformation og udgiver kan tilføjes:

Ophav. (år/seneste opdatering). Titel [Supplerende titelinformation]. Omfang. Udgiver. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

Harris, R. (1997). Evaluating Internet research sources. 41 afsnit. Lokaliseret den 30. november 1998 på http://www.sccu.edu/faculty/R_Harris/evalu8it.htm

Anagnostelis, B., & Cox, J. (1997, 28. februar.). Data on the Internet: Evaluation the quality or "Less is more". Lokaliseret den 10. juni 1997 på http://omni.ac.uk/agec/ukolug.html

Dynamite Associates (Ed.). (1998, 1. april). Blow it up! [Hjemmeside for Dynamite Associates]. Lokaliseret den 1. maj 1998 på  http://www.dynamite.com

Skov, A. (1998, 14. december). Kvalitet på Internet. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 18. december 1998 på http://www.db.dk/bib/as/kvalikurs.htm

Depression primer. (u.å.). Lokaliseret den 22. september 1999 på http://www.healthcenter.org/depression.htm

eBLAST: Encyclopædia britannica's Internet guide. (1997-98). Lokaliseret den 1. december 1998 på http://www.eblast.com/

DanWeb. (1998). Dansk BiblioteksCenter (producent). Lokaliseret den 7. september 1998 på http://danweb.dbc.bib.dk/danweb.html

Kommentarer:

Alle disse dokumenter er kendetegnet ved at de udgør et hele, og at de ikke har periodicakarakter.
Når der er tale om statiske dokumenter, der fremstår som en afsluttet enhed (fx elektronisk bog eller konferencebidrag) anføres årstal for elektronisk udgave.
Ved dynamiske dokumenter, der ændrer sig over tid (fx hjemmesider) anføres dato for seneste opdatering; hvis seneste opdatering ikke kan konstateres anføres copyrightår.
Ved dokumenter uden datering anføres uden år (u.å.)
Supplerende bibliografisk information kan enten bringes direkte efter titlen i [ ] eller anføres i en note på en linie for sig.
Hvis man ønsker at angive dokumentets omfang kan både antal afsnit, linier, ord eller skærmbilleder benyttes. Der er ingen grund til at tælle manuelt; dokumentet kan kopieres over i Word, hvorefter ordoptællingsfunktionen benyttes.
I det sidste tilfælde er der tale om en web-udgave af en bibliografisk database.

Sidens top

Elementer:

Bidragets ophav. (år/seneste opdatering). Bidragets titel. I: Værtsdokumentets forfatter eller redaktør, værtsdokumentets titel (evt. udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

Falkland Islands. (1994). I: The concise Columbia electronic encyclopedia (3rd ed.). Lokaliseret den 10. januar 1997 på http://encyclopedia.com/

Mobberly, D. J. (1998). The living past: Time state of the tropical rain forest. I: E. R. C. Reynolds & F. B. Thompson (Eds.), Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Lokaliseret den 18. oktober 1998 på  http://www.unu.edu/hq/unupbooks/80635e/80635E03.htm#2

Onlineudgave af Reynolds, E. R. C., & Thompson, F. B. (Eds). (1998). Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Tokyo: The United Nations University.

Kommentarer:

I det første eksempel er der tale om en leksikonartikel uden forfatterangivelse.
I det andet er den supplerende bibliografiske information så omfattende, at den er anført som note.

Sidens top

Elementer:

Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. I: konferencens navn, sted og dato. Omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

Breaks, M. (1996). The Electronic Libraries Programme (eLib) and the Edinburgh Engineering Virtual Library (EEVL). I: Networks, networking and implications for digital libraries. Proceedings of the 1996 IATUL Conference, Irvine, June 26-28. 30 afsnit. Lokaliseret den 16. marts 1998 på http://educate.lib.chalmers.se/iatul/proceedcontents/paperirvine/breaks.html

Networks, networking and implications for digital libraries. Proceedings of the 1996 IATUL Conference, Irvine, June 26-28. Lokaliseret den 16. marts 1998 på http://educate.lib.chalmers.se/iatul/proceedcontents/cvol6.html

Kommentarer:

Konferencens navn, sted og dato anføres som titel.
Konferencenavne er egennavne og skrives derfor med versaler.
Ved konferencebidrag bør man tilstræbe at anføre dokumentets omfang. I det andet eksempel henvises til hele konferenceberetningen.

Sidens top

Elementer:

Artiklens ophav. (år). Artiklens titel. Værtspublikation , vol./år(nr.), omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

Soojung-Kim Pang, A. (1998). Hypertext, the next generation: A review and research agenda. First Monday , 3(11), 800 linier. Lokaliseret den 2. december 1998 på http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_11/pang/index.html

First Monday: Peer-reviewed journal on the Internet . (1996, Maj til dato). Copenhagen: The First Monday Editorial Group (Eds.), Munksgaard. Lokaliseret den 1. december 1998 på http://www.firstmonday.dk/

Kommentarer:

Ved elektroniske tidsskrifter skal nummer anføres, hvis der er et sådant. Bemærk at kursiveringen omfatter både værtspublikation og vol./årgang, men ikke nummer.
Omfang kan også angives som antal linier.
Det andet eksempel refererer til selve tidsskriftet. ISSN og oplysning om periodicitet kan anføres i [ ] umiddelbart efter titlen.

Sidens top

Elementer:

Artiklens ophav. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation, omfang. Lokaliseret [besøgsdato] på URL

Eksempler:

Glaister, D. (1998, 2. december). At last a painter wins - with a little help from elephant dung and glitter [Maleren Chris Ofili får Turner-prisen]. The Guardian, 59 linier. Lokaliseret den 2. december 1998 på http://reports.guardian.co.uk/articles/1998/12/2/36278.html

Cole, R. A. (1998, 1. december). Want history to come alive? Take students to the source. The Christian Science Monitor , s. LEARNING13 (7 afsnit). Lokaliseret den 1. december 1998 på http://www.csmonitor.com/

Kommentarer:

I det første eksempel er en ultrakort refererende note sat ind som supplerende titelinformation, da titlen ikke er specielt oplysende. Denne praksis følger APA, men informationen kan også bringes som en note eller helt udelades, hvis artiklens emne fremgår af den brug, der bliver gjort af den.
I eksempel 2 fremgår både sektion og sidetal i den trykte avis af Internet-udgaven.

Sidens top

Elementer:

Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. navn på e-konference. Lokaliseret [besøgsdato] via e-mail: E-KONFERENCE@e-mailadresse

Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. navn på e-konference . Lokaliseret [besøgsdato] via e-mail: LISTSERV@e-mailadresse

Eksempler:

Thompson, J. (1998, 3. december). Charlie Maclean's book. MALTS-L Digests . Lokaliseret den 7. september 1999 via e-mail: MALTS-L@RZ.UNI-KARLSRUHE.DE

Marks, T. (1998, 4. april). Teachers avoiding the Internet. NETTRAIN. Lokaliseret den 7. juni 1998 via e-mail: LISTSERV@listserv.acsu.buffalo.edu

NETTRAIN. Lokaliseret den 4. august 2000 via e-mail: NETTRAIN@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU

Kommentarer:

I det første eksempel stammer bidraget fra den løbende udsendelse af indlæg. I det andet er der tale om et bidrag hentet frem fra konferencens arkiv, som ligger på listserveren. Til sidst kommer en henvisning til selve e-konferencen.

Sidens top

Elementer:

Login-navn på bidragets ophav. (Dato). Emne. Lokaliseret [besøgsdato] på USENET: navn

Eksempler:

Stratton, G. S. (1998, 18. november). Library needs help . Lokaliseret den 3. april 2000 på USENET: alt. censorship

alt. censorship. Lokaliseret den 12 marts 2000 på USENET: alt. censorship

Kommentarer:

Især når man refererer bidrag til nyhedsgrupper bør man selvfølgelig overveje, om bidraget er skrevet af en person, der kan regnes for at være en pålidelig kilde.
Hvis man henviser til en diskussion i en nyhedsgruppe sættes [Diskussion] ind umiddelbart efter emnet.
Det sidste eksempel er en henvisning til nyhedsgruppen som selvstændig enhed.

Sidens top

Elementer:

Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret i databasevært (databasenavn, cd-rom, udgivelsesdato, evt. bidragets accessionsnummer)

Eksempler:

Lynch, M. (1997). Cataloging. I:The Indexer, 5(2), 5-8. Lokaliseret på WilsonDisc (Library Literature, cd-rom, udsendt efterår 1997, acc.nr. 345987)

Kommentarer:

Eksemplet beskriver en henvisning til en fuldtekstartikel; ved cd-rommer anføres ikke besøgsdato.
Ved henvisninger til bidrag anføres bidragets accessionsnummer, hvis der er et sådant.
Hvis ophav (forfatter/redaktør/korporation) mangler anføres titlen som første element .

Sidens top

Elementer:

Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret [besøgsdato] i databasevært online database (fil nr., navn, acc.nr.)

Bidragets ophav. (år). Bidragets titel. Evt. værtspublikationsoplysninger. Lokaliseret [besøgsdato] i databasevært (fil nr., navn, acc.nr.) på URL

Eksempler:

Howles, H. (1998). Exploring the Internet. I:The Historian, 61(5), 67-89. Lokaliseret i Dialog online database (#88, IAC Business A.R.T.S., acc.nr. 09845634)

Howles, H. (1998). Exploring the Internet. I:The Historian, 61(5), 67-89. Lokaliseret i Dialog database (#88, IAC Business A.R.T.S., acc.nr. 09845634) på http://www.dialogweb.com

Kommentarer:

Det første eksempel beskriver en henvisning til en fuldtekstartikel i en online database; det andet viser den samme artikel fundet i en database tilgængelig via Nettet.

Sidens top

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'