Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 31. maj 2017 på http://arkiv.iva.ku.dk/tutorials/referencer/om.htm

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i the American Psychological Association's "style of citation" for ikke at gøre vejledningen uoverskuelig.
Det er ikke min hensigt at "kanonisere" APA; den er én metode blandt mange, man kan følge den til punkt og prikke og man kan afvige den. Det afgørende er, at referencerne rummer de bibliografiske elementer, der er tilstrækkelige til entydig identifikation og genfinding af dokumentet, at de forekommer umiddelbart forståelige, og at de er udarbejdet konsekvent. Brugere udenfor Biblioteksskolen bør altid undersøge hvilken praksis der anvendes på deres institution. Selv om man ikke bruger APA er det mit håb, at de generelle betragtninger om referencers formål og funktion kan være til nytte.

Denne vejledning omfatter kun de mest almindelige dokumenttyper; APAs manual giver en række eksempler på referencer til andre dokumenttyper.

Annette Skov


Sidens top

Generelt:

APA style:
American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: APA.

American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic references (PDF). Washington, DC: APA.

American Psychological Association. (2007). APA style home. Washington, DC: APA.  Lokaliseret den 27. august 2007 på http://apastyle.apa.org/

Andre standarder:
Dansk Standardiseringsråd. (1983). Dokumentation: Bibliografiske referencer. København: Dansk Standardiseringsråd. (DS 2196).

Modern Language Association of America. (2003, 9. marts). MLA style . Lokaliseret den den 27 august 2007 på http://www.mla.org/style

International Organization for Standardization. (1987). Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure . International Organization for Standardization. (ISO; 690).

International Organization for Standardization. (2000, 21. marts). Excerpts from International Standard ISO 690-2: Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. Lokaliseret den 27. august 2007 på http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm .

Web-sider med lænker:
IFLA. (2005, 25. oktober). Style guides and resources on the Internet. Lokaliseret den 27. august 2007 på http://www.ifla.org/I/training/citation/citing.htm .

Sidens top

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'