Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 31. maj  2017 på
http://arkiv.iva.ku.dk/tutorials/referencer/liste.htm

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
- Navne-år metoden
- Nummermetoden
Om 'Referér korrekt!'

Værker, der henvises til i teksten, skal anføres i litteraturlisten. Omvendt skal alle dokumenter opført i litteraturlisten optræde som teksthenvisninger. En litteraturliste er ikke en bibliografi, hvor man henviser til baggrundslitteratur og videre læsning.

Den samlede fortegnelse over referencerne anbringes bagerst i dokumentet. Hvis det er et større værk med mange referencer og noter til de enkelte kapitler, kan man vælge at anbringe disse i en fortegnelse efter hvert kapitel og desuden i en samlet fortegnelse til sidst.

Litteraturlisten ordnes normalt efter navne-år metoden eller nummer-metoden svarende til den praksis der er anvendt ved angivelse af teksthenvisninger i teksten. APA anbefaler navne-år metoden. I sjældnere tilfælde kan listen ordnes alfabetisk efter titel, kronologisk efter udgivelsesår, efter publikationsform eller i en systematisk ordning, hvis der er gode grunde til det.

En del af de dokumenter, der er anført i denne litteraturliste er aldeles fiktive!

Sidens top

Der er i APA en række regler for alfabetisering og rækkefølge af litteraturlistens dokumenter:

 • Der alfabetiseres efter letter-by-letter princippet (intet kommer før noget)
 • Navne, som indeholder artikler og præpositioner behandles efter de regler, der gælder for det pågældende land.
 • Ved flere værker af den samme forfatter gælder følgende:
  • har værkerne forskellige årstal ordnes kronologisk med det ældste først
  • er værkerne udgivet samme år tilføjes der et bogstav til årstallet (1996a), (1996b) etc.
 • Sammensatte forfatterskaber med samme første forfatter anbringes efter denne som enkeltforfatter.
 • I følge APA anføres alle, hvis værket har mellem to og seks forfattere. Hvis der er over seks anføres den første efterfulgt af et al. (Det er mere normal praksis at skrive første forfatter efterfulgt af et al., når dokumentet har over tre forfattere).
 • Ved dokumenter uden forfatter ordnes efter titlen.

Hvis litteraturlisten henviser til elektroniske dokumenter er det meget vigtigt at læse ordentlig korrektur især på URL’erne. En slåfejl i et forlagsnavn er sjuskeri, hvorimod en slåfejl i en URL er en katastrofe.


Eksempel på litteraturliste efter navne-år-metoden:

Anagnostelis, B., & Cox, J. (1997, 28. februar). Data on the Internet: Evaluation the quality or "Less is more". Lokaliseret den 10. juni 1997 på http://omni.ac.uk/agec/ukolug.html.

Andersen, A. (Red.). (1983). Biblioteket som informationscentral: En introduktion til bibliotekernes referencearbejde (4. udg.). København: Gad. (Danmarks Biblioteksskoles Skrifter; 7).

Breaks, M. (1996). The Electronic Libraries Programme (eLib) and the Edinburgh Engineering Virtual Library (EEVL). I: Networks, networking and implications for digital libraries. Proceedings of the 1996 IATUL Conference, Irvine, June 26-28. 30 afsnit. Lokaliseret den 16. marts 1998 på http://educate.lib.chalmers.se/iatul/proceedcontents/paperirvine/breaks.html.
Bruhns, S. (1986). Bibliografisk lokalisering og fjernlån. København: Danmarks Biblioteksskole.

Bruhns, S. (1996a). Bibliografisk verifikation (2. rev.udg.). Klarup: Center for Bibliographical Studies.  

Bruhns, S. (1996b). 27 procent eller svenske og norske tilstande i referencearbejdet. Bibliotekspressen, 2(16), 461-463.

Bruhns, S., & Grauballe, H. (1998). Dubiøse dubletter i DanBib mm.. DF-revy, 21, 191-195.

Bøgh Andersen, P. (1986). Semiotics and informatics: Computers and media. I: P. Ingwersen, L. Kajberg & A. Mark Pejtersen (Eds.), Information technology and information use: Towards a unified view of information and information technology (s. 34-47). London: Taylor Graham.

Dynamite Associates. (1998, 1. april). Blow it up! [Hjemmeside for Dynamite Associates]. Lokaliseret den 1. maj 1998 på http://www.dynamite.com.

Ingwersen, P. (1998). The international visibility of Danish and Scandinavian research 1988-1996 : A general overview of science & technology and the social sciences by online publication analysis. Copenhagen: Centre for Informetric Studies, Royal School of Library and Information Science. (CIS report; 5).

Ingwersen, P., & Wormell, I. (1993). Informationsformidling i teori og praksis (2. opl.). København: Munksgaard.

Mobberly, D. J. (1998). The living past: Time state of the tropical rain forest. I: E. R. C. Reynolds & F. B. Thompson (Eds.), Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Lokaliseret den 18. oktober 1998 på http://www.unu.edu/hq/unupbooks/80635e/80635E03.htm#2

Onlineudgave af Reynolds, E. R. C., & Thompson, F. B. (Eds). (1998). Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Tokyo: The United Nations University.

Roeder, K. et al. (1987). Public relations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Soojung-Kim Pang, A. (1998). Hypertext, the next generation: A review and research agenda. First Monday ,3(11), 800 linier. Lokaliseret den 2. december 1998 på http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_11/pang/index.html.

Thompson, J. (1998, 3. december). Charlie Maclean's book. MALTS-L Digests. Lokaliseret den 7. september 1999 via e-mail: MALTS-L@RZ.UNI-KARLSRUHE.DE.

 

Sidens top


En litteraturliste, der er udarbejdet efter nummer-metoden anfører dokumenterne i fortløbende nummerorden, svarende til nummereringen i teksten.


Eksempel på litteraturliste efter nummermetoden:

 1. Mobberly, D. J. (1998). The living past: Time state of the tropical rain forest. I: E. R. C. Reynolds & F. B. Thompson (Eds.), Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Lokaliseret den 18. oktober 1998 på http://www.unu.edu/hq/unupbooks/80635e/80635E03.htm#2

  Onlineudgave af Reynolds, E. R. C., & Thompson, F. B. (Eds). (1998). Forest, climate, and hydrology: Regional impacts. Tokyo: The United Nations University.

 2. Dynamite Associates. (1998, 1. april). Blow it up! [Hjemmeside for Dynamite Associates]. Lokaliseret den 1. maj 1998 på http://www.dynamite.com.

 3. Bruhns, S. (1996b). 27 procent eller svenske og norske tilstande i referencearbejdet. Bibliotekspressen, 2(16), 461-463.

 4. Soojung-Kim Pang, A. (1998). Hypertext, the next generation: A review and research agenda. First Monday ,3(11), 800 linier. Lokaliseret den 2. december 1998 på http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_11/pang/index.html.

 5. Ingwersen, P. (1998). The international visibility of Danish and Scandinavian research 1988-1996 : A general overview of science & technology and the social sciences by online publication analysis. Copenhagen: Centre for Informetric Studies, Royal School of Library and Information Science. (CIS report; 5).

 6. 7. Bøgh Andersen, P. (1986). Semiotics and informatics: Computers and media. I: P. Ingwersen, L. Kajberg & A. Mark Pejtersen (Eds.), Information technology and information use: Towards a unified view of information and information technology (s. 34-47). London: Taylor Graham.

 7. Breaks, M. (1996). The Electronic Libraries Programme (eLib) and the Edinburgh Engineering Virtual Library (EEVL). I: Networks, networking and implications for digital libraries. Proceedings of the 1996 IATUL Conference, Irvine, June 26-28. 30 afsnit. Lokaliseret den 16. marts 1998 på http://educate.lib.chalmers.se/iatul/proceedcontents/paperirvine/
  breaks.html.

 8. Bruhns, S. (1986). Bibliografisk lokalisering og fjernlån. København: Danmarks Biblioteksskole.

 9. Andersen, A. (Red.). (1983). Biblioteket som informationscentral: En introduktion til bibliotekernes referencearbejde (4. udg.). København: Gad. (Danmarks Biblioteksskoles Skrifter; 7).

 10. Roeder, K. et al. (1987). Public relations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 11. Ingwersen, P., & Wormell, I. (1993). Informationsformidling i teori og praksis (2. opl.). København: Munksgaard.

 12. Anagnostelis, B., & Cox, J. (1997, 28. februar). Data on the Internet: Evaluation the quality or "Less is more". Lokaliseret den 10. juni 1997 på http://omni.ac.uk/agec/ukolug.html.

 13. Bruhns, S. (1996a). Bibliografisk verifikation (2. rev.udg.). Klarup: Center for Bibliographical Studies.  

 14. Bruhns, S., & Grauballe, H. (1998). Dubiøse dubletter i DanBib mm.. DF-revy, 21, 191-195.

 15. Thompson, J. (1998, 3. december). Charlie Maclean's book. MALTS-L Digests. Lokaliseret den 7. september 1999 via e-mail: MALTS-L@RZ.UNI-KARLSRUHE.DE .

 

Sidens top

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'